POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III  

Na temelju oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok faza III, KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Grada Iloka  i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,

TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III

 

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Marijana Jukić, Zmaj Jove Jovanovića 19, Osijek.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak – 6. veljače 2023. god. u 9,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

 

 

Predsjednik/ca povjerenstva

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Bookmark the permalink.

Comments are closed.