Oglas za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje… Nastavite čitati…