Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 11/22) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje                           Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola   Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih… Nastavite čitati…