Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 11/22) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

                         

Javni poziv

za sufinanciranje kupnje računala

učenicima petih razreda osnovnih škola

 

Članak 1.

Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka (u daljnjem tekstu: učenici).

 

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju svi učenici iz članka 1. koji nisu ostvarili pravo sufinanciranja kupnje računala po nekoj drugoj osnovi.

 

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji učenika koji u otvorenom roku dostave zahtjev sa dokazom o kupovini stolnog računala/prijenosnog računala (laptopa) sa pripadajućom opremom (kućište, monitor, miš, tipkovnica) i ostalom potrebnom dokumentacijom iz obrasca.

 

Članak 4.

Sufinancirat će se najviše do 80 % cijene računala odnosno maksimalno 318,53 eura ovisno o broju zahtjeva koji ispunjavaju uvjete.

 

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke uplatit će se putem računa roditelja.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2023. godinu.

 

 

Članak 6.

Pomoć se može ostvariti za računala kupljena učenicima od početka školske godine – temeljem Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Grada Iloka i otvoren je do 1. ožujka 2023. god.

 

 

                   GRADONAČELNICA

                                                                                     Marina Budimir, dr. med.

Javni poziv

ODLUKA o sufinanciranju kupnje računala

Zahtjev i izjava

Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala

                                                                                             

Bookmark the permalink.

Comments are closed.