Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove   Članak 1. Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/4 URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 20…. Nastavite čitati…