Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

 

Članak 1.

Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/4 URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 20. siječnja 2023. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka, objavljen 20. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 8/2023, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči te službenoj web-stranici Grada Iloka.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Iloka te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

 

                                                                                                    

               PROČELNICA

                                                                                     mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Odluka o poništenju javnog natječaja

                                                                                                                                             

                                                                                              

Bookmark the permalink.

Comments are closed.