POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Predmet nabave: Nabava usluge – Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0072.   Evidencijski broj nabave: JN 20/2023 SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog… Nastavite čitati…