POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – deratizacija Evidencijski broj nabave JN 2/2023

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE      Evidencijski broj nabave JN  2/2023   Ilok,  siječanj 2023. Godine   SADRŽAJ:   Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta nabave Specifikacije predmeta nabave Troškovnik Mjesto isporuke usluge Rok isporuke usluge Rok za dostavu ponude Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost) Način dostave ponude… Nastavite čitati…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – dezinsekcija Evidencijski broj nabave: JN 3/2023

Grad Ilok - gradska uprava

    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: JN 3/2023 Ilok, siječanj 2023. godine   SADRŽAJ: 1. Podaci o naručitelju 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt 3. Podaci o postupku javne nabave 4. Opis predmeta nabave 5. Količina predmeta nabave 6. Specifikacije predmeta nabave 7. Troškovnik 8. Mjesto isporuke usluge 9. Rok isporuke usluge 10. Rok za dostavu ponude 11. Sposobnost ponuditelja 12. Način dostave ponude 13. Kriterij za… Nastavite čitati…

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove Evidencijski broj nabave: JN 52/2022   Kao najpovoljnija ponuda u… Nastavite čitati…

Odluku o poništenju odluke o odabiru

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                        Odluku o poništenju  odluke o odabiru   Članak 1.   Poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: KLASA :351-01/22-01/9 URBROJ: 2196/02-01-23-15, od  09.01.2023. godine za postupak jednostavne nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Administrativni referent za uredsko poslovanje

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje od 8. veljače 2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/6, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA… Nastavite čitati…