Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu 1)Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka (osim športskih udruga za koje će… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu   Članak 1.             Poništava se Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu KLASA: 402-04/23-01/12, URBROJ: 2196-02-01-23-3 od 23. ožujka 2023. godine,… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je   Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu     1)Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka (osim športskih udruga… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Pograma socijalne skrbi na području Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 18. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 11/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21) gradonačelnica Grada Iloka dana 20. ožujka 2023. godine, raspisuje     Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Pograma socijalne skrbi na području Grada Iloka    I. PREDMET… Nastavite čitati…

Grad traminca i bogate kulturne baštine – kakve sve ljepote krije Ilok?

Hrvatski internetski portal “Emajstor magazin” objavio je tekst o Iloku pod nazivom – Grad traminca i bogate kulturne baštine – kakve sve ljepote krije Ilok? Tekstom i fotografijama članak dočarava  ljepote i povijesne znamenitosti Iloka. Tekst o Iloku može se pročitati na poveznici: grad_traminca_i_bogate_kulturne_bastine_-_kakve_sve_ljepote_krije_ilok  

Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, 11/22), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-1 od 9. veljače 2023. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 9. veljače 2023. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-03-02-23-24 od 7. ožujka 2023. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,… Nastavite čitati…

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća

Grad Ilok - gradska uprava

_________________________ (Ime i prezime)   _________________________ (Adresa)   _________________________ (OIB)   _________________________ (Kontakt: tel/mob, e-adresa)   U Iloku, __________________ 2023.godine                           Predsjednici Gradskog vijeća Grada Iloka gđi. Renati Banožić, mag.oec.   ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA   Podnosim zahtjev za odobrenje prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća koja će se održati   ______________________  (datum sjednice).   Prilog: preslika osobne iskaznice                                             ____________________________                                                                                                     Potpis podnositelja zahtjeva   ____________________________________________________________________________   U Iloku, __________________   Na temelju… Nastavite čitati…

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 20. ožujka (ponedjeljak) 2023. god. u 18:00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog… Nastavite čitati…