Zahtjev za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća

_________________________ (Ime i prezime)

 

_________________________ (Adresa)

 

_________________________ (OIB)

 

_________________________ (Kontakt: tel/mob, e-adresa)

 

U Iloku, __________________ 2023.godine

                         

Predsjednici Gradskog vijeća

Grada Iloka

gđi. Renati Banožić, mag.oec.

 

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

 

Podnosim zahtjev za odobrenje prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća koja će se održati

 

______________________  (datum sjednice).

 

Prilog: preslika osobne iskaznice                                             ____________________________

                                                                                                    Potpis podnositelja zahtjeva

 

____________________________________________________________________________

 

U Iloku, __________________

 

Na temelju članka 83. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka, predsjednica Gradskog vijeća daje suglasnost za mogućnost prisustvovanja na sjednici Gradskog vijeća.

 

Nazočni na sjednici Gradskog vijeća ne smiju remetiti red i tijek sjednice (glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).     

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Grada Iloka

Renata Banožić, mag.oec

    Zahtjev za GV                     

                                                                                              

Bookmark the permalink.

Comments are closed.