Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je   Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu     1)Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka (osim športskih udruga… Nastavite čitati…