17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 5.svibnja (petak) 2023. god. u 08:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

  • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • Zapisnik 16 sjednice GV-a
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
  • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

1.Odluka o komunalnom redu

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

 Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak

Odluka-o-komunalnom-redu-ilok

2.Izvješće o Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis- zaključak -odluka

izvješće imovine-03-1

 

3.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis.docx dopis

Izvjesce-izvrsenju-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu (2)

Odluka

 

4.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-o-izvrsenju-odrzavanju-2022_-1.docx

Odluka

 

5.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak – odluka

IZVJEŠĆE šumski doprinos za 2022.g

 

6.Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak-odluka

dopis-zaključak-odluka

 

7.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-o-izvrsenju-utroška sredstava za zagržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2022.

odluka

zaključak

 

8.Izvješće o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak-odluka

Izvjesce-o-izvrsenju-utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom podrjučju za Grad Ilok u 2022.

 

9.Program potpora u gospodarstvu na području grada Iloka u 2023. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak

PROGRAM-POTPORA-GOSPODARSTVU-NA-PODRUCJU-GRADA-ILOKA-ZA-2023.-GODINU

 

10.Razno

                                                                                                               Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                         Renata Banožić, mag.oec.

                                                                                          

  •  

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.