Nastavak 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

nastavak 17. sjednice

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 19. svibnja (petak) 2023. god. u 09:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

  • Usvajanje izvatka iz zapisnika započete 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • Zapisnik 17.
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
  • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

1.Odluka o komunalnom redu

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak

Odluka-o-komunalnom-redu-ilok

2.Izvješće o Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis- zaključak -odluka

izvješće imovine-03-1

3.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-izvrsenju-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu (2)

Odluka

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-o-izvrsenju-odrzavanju-2022_.docx

Odluka

5. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak – odluka

IZVJEŠĆE šumski doprinos za 2022.g

6. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak-odluka

Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-zakupa-koncesije-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-RH

7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-o-izvrsenju-utroška sredstava za zagržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2022.

odluka

zaključak

8. Izvješće o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak-odluka

IZVJES~1

9. Program potpora u gospodarstvu na području grada Iloka u 2023. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis-zaključak

PROGRAM-POTPORA-GOSPODARSTVU-NA-PODRUCJU-GRADA-ILOKA-ZA-2023.-GODINU

10. Odluka o naknadi za rad vijećnika Gradskog vijeća

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak

Odluka-o-naknadi-za-rad-vijecnika-Gradskog-vijeca-Grada-Iloka (4)

UPUTA-Primjena čl. 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-naknade vijećnika-19-4-2023

11.Razno

                                                                                                            

 

   Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                         Renata Banožić, mag.oec.

                                                                                          

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.