18. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 3. srpnja (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 Usvajanje izvatka iz zapisnika sa nastavka sa 17. sjednice… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u… Nastavite čitati…

OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Grad Ilok - gradska uprava

– NACRT –   Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  84/21) i članaka 28. i 63. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj ____ sjednici održanoj dana ________ 2023. godine d o n o s i     ODLUKA o izmjeni i dopuni  O D L U K E o načinu… Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabran:   NIKOLA ČURČINAC, magistar prava    … Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana:   MARIJA DOBOŠEVIĆ, diplomirana inženjerka agronomije-stočarstva     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata – Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

  Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5 od 31. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Nikola… Nastavite čitati…

Cjelovito Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Grad Ilok - gradska uprava

Ovdje možete preuzeti Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja: Cjelovito financijsko izvješće – GIP Ilok