Rang lista kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-4 od 26. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje:

RANG LISTU KANDIDATA

Prema ukupnom broju bodova

 

RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA:
PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA  
1. Marija Dobošević 8/10 9/10 17/20

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je jedini kandidat ostvario sljedeći broj bodova:

  1. Marija Dobošević – 17 bodova.

 

Rang lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

rang lista kandidata

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.