Rang lista kandidata – Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

 

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5 od 31. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje:

RANG LISTU KANDIDATA

Prema ukupnom broju bodova

 

RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA:
PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA  
1. Nikola Čurčinac 9/10 10/10 19/20

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je jedini kandidat koji je pristupio pisanom testiranju i intervjuu ostvario sljedeći broj bodova:

  1. Nikola Čurčinac – 19 bodova.

 

Rang lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

Rang lista kandidata – Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene djelatnosti

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA              

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.