18. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

18. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

3. srpnja (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

  • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa nastavka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • zapisnik sa 17. sjednice
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
  • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

1.Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Ilok za 2022. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Ilok

Predlagatelj: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok

Izveštaj o prihodima i rashodima za 2022 godinu – GDCK ILOK

Izvješće o radu za 2022. godinu – GDCK ILOK

2.Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2021./2022. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok

Predlagatelj: Dječji vrtić Crvenkapica Ilok

Godišnje izvješće DV Crvenkapica Ilok 2021.-2022

Obrazloženje godisnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana

3.Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2022. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2022 godinu

Obrazloženje godišnjeg financijskog izvještaja o izvršenju financijskoga plana za 2022

odluka o usvajanju

4.Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2022. godinu

Izvjestitelj: zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

2022 izvj. izvrš. proračuna

5.Izvješće o poslovanju Muzeja grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: predstavnik Muzeja grada Iloka

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

Izvješće o radu 2022.ovjeren

Izvršenje financijskog plana

obrasci_fi_v_8.0.3_muzej_31.12.2022

6.Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje 01.07. do 31.12.2022. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

MDGODIŠNJE IZVJEŠĆE 07.-12..2022. Gradonačelnice

7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Dopis – zaključak

Odluka-o-komunalnom-redu-ilok

8.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

Godišnji izvještaj o izvršenju

dopis odjela i Gradonačelnice

Izvještaj godišnji financijsko 2022

OBRAZLOŽENJE 2022_ GRAD ILOK

9.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-izvrsenju-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu (2)

Odluka

10.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis

Izvjesce-o-izvrsenju-održavanju 2022_

Odluka

11.Odluka o određivanju djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis odjela i Gradonačelnice

Odluka o djelatnostima od javnog značaja

12.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

dopis odjela i Gradonačelnice

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti

13.Razno

                                                                                                                                                                                          Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                         Renata Banožić, mag.oec.

                                                                                          

Bookmark the permalink.

Comments are closed.