Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova – natječaj referent – komunalni redar

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6 od 28. lipnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje:

RANG LISTU KANDIDATA

Prema ukupnom broju bodova

 

RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA:
PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA  
1. Damir Mlađen 7/10 9/10 16/20
2. Dejan Babić 5/10 9/10 14/20
3. Željko Cerovski 6/10 3/10 9/20

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati koji su pristupili pisanom testiranju i intervjuu ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Damir Mlađen – 16 bodova,
  2. Dejan Babić – 14 bodova,
  3. Željko Cerovski – 9 bodova.

 

Rang lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

rang lista kandidata             

Bookmark the permalink.

Comments are closed.