ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

  ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).   Članak 1.  Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 13. lipnja 2023. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka, objavljen… Nastavite čitati…

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE – Ovaj tjedan isplate potpora za proizvođače svinja za ublažavanje afričke svinjske kuge

Ovaj tjedan isplate potpora za proizvođače svinja za ublažavanje afričke svinjske kuge   U petak 25. kolovoza 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počinju s isplatama potpora za proizvođače svinja za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Iako je u europskim zemljama različit pristup po pitanju obeštećenja, Hrvatska se odlučila na pristup pomoći svim proizvođačima svinja imajući u vidu socioekonomsku situaciju na pogođenom području. U svrhu ublažavanja negativnih… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV   za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“   Članak 1. Manifestacija „Iločka berba“ organizira se tradicionalno 56. put na području grada Iloka s ciljem očuvanja kulturne baštine i promicanja iločkog vinogorja i vinarstva, te promoviranja ovog područja kao vinarske… Nastavite čitati…

II. Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

        REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  GRAD ILOK KLASA: 402-04/23-01/22 URBROJ: 2196-02-01-23-2 Ilok, 17.  kolovoza 2023. godine   Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je    Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna… Nastavite čitati…

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

KLASA:112-01-3/23-01/3 Ur.br.: 2196-2-5/23-206 U Iloku, 3. kolovoza 2023. godine Na temelju čl. 26. st. 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), te članka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka od 14. siječnja 2021., ur.br. 32-21 te Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje, Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje… Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode sportske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi        … Nastavite čitati…