Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode sportske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi

 

 

                      Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

 

                                                                                                                                                  Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata koje provode sportske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu ostvarile su udruge:

 

 

A) Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
 1. 1.
Lovačka udruga “Srndać” Ilok Streljaštvo LU „Srndać“ Ilok 800,00 EUR 800,00 EUR 400,00 EUR 52
 1. 2.
Lovačka udruga “Srndać” Ilok Razvoj lovstva 1.600,00 EUR 1.600,00 EUR 700,00 EUR 43
 1. 3.
Motoklub Ilok Hrvatska Promocija, unaprjeđenje i razvitak moto sporta 8.000,00 EUR 6.000,00 EUR 2.500,00 EUR 54
 1. 4.
Teniski klub „Ilok“ Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – Besplatna škola tenisa 5.100,00 EUR 5.100,00 EUR 1.500,00 EUR 46
 1.  
Teniski klub „Ilok“ Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – Međužupanijska liga 2.200,00 EUR 2.200,00 EUR 1.600,00 EUR 46
 1. 5.
Teniski klub „Ilok“ Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2022. godinu – Turniri 1.330,00 EUR 1.330,00 EUR 1.000,00 EUR 53
 1. 6.
Teniski klub „Ilok“ Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – Prijateljski susret 350,00 EUR 350,00 EUR 250,00 EUR 43
 1.  
Škola nogometa „Tomislav Bošnjak“ Treninzi, natjecanja i turniri škole nogometa „Tomislav Bošnjak“ 13.220,00 EUR 13.220,00 EUR 8.800,00 EUR 49
 1. 8.
Športsko ribolovna udruga Karas Ilok Redovan rad Športsko – ribolovne udruge Karas Ilok 6.500,00 EUR 4.770,00 EUR 2.650,00 EUR 45
 1.  
Nogometni klub Mohovo Natjecanje u nogometnoj ligi i kupu 13.900,00 EUR 8.400,00 EUR 6.000,00 EUR 51
 1. 9.
Ženski rukometni klub Ilok Božićni memorijalni rukometni turnir 8.500,00 EUR 8.500,00 EUR 5.000,00 EUR 53
 1. 10.
Ženski rukometni klub Ilok Natjecanje ženskog rukometnog kluba 13.000,00 EUR 13.000,00 EUR 8.400,00 EUR 51
 1. 11.
Mažoretkinje Grada Iloka Promicanje mažoret plesa mladima 7.000,00 EUR 7.000,00 EUR 4.100,00 EUR 51
 1. 14.
Zajednica športskih udruga Grada Iloka Jačanje športske zajednice na području Grada Iloka 3.150,00 EUR 3.150,00 EUR 1.500,00 EUR 41
 1.  
Veslačka udruga Dunavska čikla 12. maraton čikli Vukovar – Ilok 3.000,00 EUR 2.500,00 EUR 2.000,00 EUR 41
 1. 15.
Škola nogometa „Tomislav Bošnjak“ Stručno vođenje škole nogometa Tomislav Bošnjak i održavanje terena objekata i opreme koje škola koristi 7.897,59 EUR 7.897,59 EUR 6.000,00 EUR 52
 1. 16.
Sportsko rekreacijski klub RUN4FUN Iločki polumaraton 2023. 12.000,00 EUR 4.000,00 EUR 3.500,00 EUR 55
 1.  
Športsko ribolovno društvo “Kečiga” Šarengrad, Bapska, Mohovo Natjecanje u Ligi zajednica 3.000,00 EUR 1.750,00 EUR 1.100,00 EUR 46
UKUPNO A 110.547,59 EUR 91.567,59 EUR 57.000,00 EUR

 

                                                                                                                                                          Članak 2.

S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.

 

 

                                                                                                                                                           Članak 3.

Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 dana od objave Odluke.  Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.

 

                                                                                                                                                            Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.

 

 

    GRADONAČELNICA

   Marina Budimir, dr.med.

3. Odluka gradonačelnice o sredstvima za udruge

Bookmark the permalink.

Comments are closed.