ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

 

Članak 1.

 Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 13. lipnja 2023. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka, objavljen 14. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 64/2023, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči te službenoj web-stranici Grada Iloka.

Članak 2.

 Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Iloka te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Odluka o poništenju javnog natječaja

 

 

                                                                                                    

               PROČELNICA

                                                                                    mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.