Akti 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na poveznici niže možete preuzeti akte 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu                  Izvjestitelj: Ivana Arambašić, pročelnica JUO                  Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.                 Polugodišnje izvršenje proračuna Grada Iloka 30.6.2023. godine                  … Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na II. Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi   Odluku o raspodjeli i… Nastavite čitati…