Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na II. Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi

 

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

 (II. Javni poziv) 

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem II. Javnog poziva za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu ostvarile su udruge:

 

 

A) Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta Traženo od Grada Iloka Odobreno od Grada Iloka Ostvareno bodova (maks. 70)
  1. 1.
Nogometni klub Hajduk Bapska Sudjelovanje na sportskim natjecanjima 2023 14.750,00 EUR 5.000,00 EUR 3.700,00 EUR 41
  1. 2.
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok Financiranje izravnih troškova za natjecanje u 1. ŽNL_putovanja 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 2.100,00 EUR 41
  1. 3.
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok Financiranje natjecanja u 1. ŽNL Vukovarsko – srijemske – drugi dio 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 1.200,00 EUR 30
  1. 4.
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok Financiranje natjecanja u 1. ŽNL Vukovarsko – srijemske – prvi dio 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 1.200,00 EUR 29
  1.  
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok Financiranje neizravnih troškova za natjecanje u 1. ŽNL 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 2.450,00 EUR 37
  1. 5.
Športsko – ribolovna udruga „Šaran“ Ilok Društvena natjecanja kadetkinja, kadeta, seniora i radne akcije 2.900,00 EUR 2.900,00 EUR 2.000,00 EUR 44
  1. 6.
Teniski klub Vukovar Škola tenisa Ilok 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 4.000,00 EUR 51
UKUPNO A 42.650, 00 EUR 32.900,00 EUR 16.650,00 EUR

 

Članak 2.

S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.

 

 

Članak 3.

Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 dana od objave Odluke.  Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.

 

 

    GRADONAČELNICA

   Marina Budimir, dr.med.

 

8. Odluka gradonačelnice o sredstvima za udruge

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.