Akti 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i pocetku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Razrješenje ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o imenovanju V.D. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja -ice-Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Odluka o koeficijentu knjižničarskog suradnika Odluke o koeficijenta JUO Odluka o… Nastavite čitati…

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana donosi ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2024. GODINU   Na poveznici… Nastavite čitati…

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28.studenoga (utorak) 2023. god. u 19:00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog… Nastavite čitati…

Javno savjetovanje na nacrt prijedloga Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Javno savjetovanje na nacrt prijedloga Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu Plan Proračuna Grada Iloka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu OBRAZLOŽENJE PRORACUN-2024.-OBRAZAC

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023. godini Obavještavamo starije osobe s prebivalištem na području grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića. Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 265,45 EUR mjesečno. Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA NABAVE: Postavljanje dječjeg igrališta u Šarengradu

  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PREDMET NABAVE: Postavljanje dječjeg igrališta u Šarengradu Poziv na dostavu ponude – Grad Ilok dopuna 17-2023 jednostavne nabave Šarengrad_Troškovnik igrališta bez cijena EUR Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta Glavni arhitektonski projekt

Nacrt O D L U K E o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka – savjetovanje s javnošću

NACRT Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijelo je   O D L U K U o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka… Nastavite čitati…