Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023. godini

Obavještavamo starije osobe s prebivalištem na području grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića.

Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 265,45 EUR mjesečno.

Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava Grada Iloka.

Za pravo na naknadu Grada Iloka ispunjeni obrazac Zahtjeva, zajedno s prilozima tj. svom potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u razdoblju od 09.11.2023.- 24.11.2023. godine na adresu: Grad Ilok, 32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 ili neposrednom predajom od 9,00-12,00 h radnim danom.

Zahtjev može podnijeti i druga osoba u ime umirovljenika koja je, uz propisane dokaze, dužna dostaviti i presliku vlastite osobne iskaznice.

Pomoć se može ostvariti podnošenjem dokumentacije:

  • Zahtjev (ispunjeni i potpisani obrazac Grada) uz izjavu GDPR
  • dokaz o visini mirovinskog primanja tj. odrezak od mirovine domaće i inozemne za posljednji mjesec (za umirovljenike)
  • potvrdu Porezne uprave o prihodima i primicima podnositelja za prethodna tri poznata mjeseca (za osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu) odnosno potvrdu Porezne uprave na temelju verificirane prijave poreza na dohodak ili prijave paušalnog dohotka od samostalne djelatnosti za članove kućanstva koji imaju OPG i u sustavu PDV-a su ili su u obavezi voditi poslovne knjige
  • preslika osobne iskaznice podnositelja
  • izjava GDPR
  • druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela.

Obrazac se može preuzeti u Gradu Iloku i na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

Naknada će se isplatiti u FINA-i o čemu ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Kako bi preuzeli naknadu umirovljenici moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te potvrdu o dodijeljenom OIB-u. U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika, naknadu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i OIB umirovljenika.

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023

Odluka-o-jednokratnoj-novcanoj-pomoci-starijim-osobama

Zahtjev-za-novcanu-pomoc-starijim-osobama-2023

Bookmark the permalink.

Comments are closed.