Javno savjetovanje na nacrt prijedloga Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Javno savjetovanje na nacrt prijedloga Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu Plan Proračuna Grada Iloka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu OBRAZLOŽENJE PRORACUN-2024.-OBRAZAC