21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

21. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

28.studenoga (utorak) 2023. god. u 19:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Zapisnik s 20. sjednice GV-a
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika/ prisega novog vijećnika Izvjestitelj:

 

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

 

 1. Prijedlog Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

 

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ce Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

 

 1. Prijedlog za donošenje Plana o 1. izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

 

            6. Prijedlog Odluke o izmjeni koeficijenta za knjižničara u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

 

             8.Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka

 

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna 2024. godinu

 

 1. Prijedlog Plana Proračuna Grada Iloka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu

 

 1. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državno vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2024. godini

 

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.
 • Izvjestitelj: Marija Tomašić, v.d. voditeljice Odsjeka za poljop., kom. djelatnosti i zaštitu okoliša
 • Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.
 • POPRATNI DOPIS 3
 • program održavanja

 

 1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2024. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o plaći gradonačelnika Grada Iloka iz radnog odnosa
 1. Razno

                                                                                                        Predsjednica Gradskog vijeća 

Renata Banožić mag.oec

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bookmark the permalink.

Comments are closed.