ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA

IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2024. GODINU

 

Na poveznici niže možete preuzeti Odluku o donošenju plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2024. godinu 

PLAN RASPOLAGANJA IMOVINOM ZA 2024.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.