Akti 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka:

Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i pocetku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Razrješenje ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Odluka o imenovanju V.D. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja -ice-Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Odluka o koeficijentu knjižničarskog suradnika

Odluke o koeficijenta JUO

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

ODLUKA O KRITERIJIMA

Gradsko vijeće Odluka o izvrsavanju Proračuna Grada Iloka za 2024.-godinu

Obrazloženje Proračuna za 2024.

Usvojeni Proračun za 2024. i projekcija za 2025. – 2026.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa prodaje Poljop. zemljišta

Plan utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpom 2023.području za Grad Ilok u 2022

Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture

Analiza sustava Civilne zaštite u 2023. godini

Godišnji Plan razvoja Civilne zaštite Ilok

Bookmark the permalink.

Comments are closed.