NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Grad Ilok raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE  GRADSKE… Nastavite čitati…

Akti 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije 2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju izbor i imenovanje 4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Proračun i Financije 5. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 6. Odluka o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze PP 7. Odluka_o_usvajanju_Procjene_rizika_od_velikih_nesreca… Nastavite čitati…

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati              Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,             Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka zapisnik 21. sjednica GV Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda              DNEVNI… Nastavite čitati…

OBAVIJEST O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA

OBAVIJEST O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA Obavještavamo umirovljenike (i osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu) s područja Grada Iloka koji su udovoljili uvjetima Javnog poziva za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2023. godini i ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć, da će se naknada isplatiti u razdoblju od 11. do 28. prosinca 2023. godine putem FINA-e, Podružnice Vukovar, Ispostave… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU   Članak 1. Grad Ilok će davati potporu za sljedeće aktivnosti: Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama i promidžbe te za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i… Nastavite čitati…

ODLUKA o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 11/23) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima  povodom blagdana Božića   Članak 1. U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj… Nastavite čitati…