ODLUKA o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 11/23) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima  povodom blagdana Božića   Članak 1. U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj… Nastavite čitati…