22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

22. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

18. prosinca (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati

 

           Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

            Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • zapisnik 21. sjednica GV
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

 

           DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije

 

 1. Prijedlog za donošenje Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statuta i poslovnik
 1. Prijedlog za donošenje Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje

 

 1. Prijedlog za donošenje Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za proračun i financije

 

 1. Prijedlog Odluke o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze prostornih podataka Grada Iloka

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Grada Iloka

 

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Iloka

 

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstana cesta u k.o. Mohovo k.č. 210

 

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2023./2024. godini
 1. donošenje Plana o 1. izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

 

 1. Razno

 

                                                                                                        Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                         Renata Banožić, mag.oec.             

Bookmark the permalink.

Comments are closed.