POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

Na temelju natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće, KLASA: 112-01/23-01/20, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen u „Narodnim novinama” broj 3/24 dana 5. siječnja 2024. godine, na službenim web stranicama Grada Iloka www.ili.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu postupka prijma objavljuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Marija Kraljević, Fruškogorska 21, 32236 Ilok.
  2. Sebastijan Bakula, Trpinjska cesta 27, 32000 Vukovar

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u srijedu – 7. veljače 2024. god. u 9,00 sati u gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

Poziv na testiranje 7.2.2024.

 

                                                                                               Predsjednik Povjerenstva

Bookmark the permalink.

Comments are closed.