23. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

23. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

26. veljače (ponedjeljak) 2024. god. u 19:00 sati

 

sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2022/23. godinu

                Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok

               Predlagatelj: Dječji vrtić Crvenkapica Ilok

 

 1. Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2023. godinu

                Izvjestitelj: ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

               Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

 1. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2023. godinu

                Izvjestitelj: zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ilok

               Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinju pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka

                Izvjestitelj: direktor Kom-Ilok d.o.o. Ilok

               Predlagatelj: Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

 

 1. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ce GKIČ Ilok

                 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić – članica Povjerenstva

                Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja/ce GKIČ Ilok

 

 1. Prijedlog Odluke o dodijeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka

                Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu potpora gospodarstvu

               Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu potpora gospodarstvu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi Studije procijene geotermalnog potencijala na području grada Iloka

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

               Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Odluke o organizaciji obilježavanja 500. godina Grada Iloka

                Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med

               Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

               Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Odluke o određivanju lokacija za odlaganje čiste zemlje na području grada Iloka

                 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Razno

                                                                                                                                                                                                                                                            Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                      Renata Banožić, mag.oec.         

 

                                                                               

Dostaviti:

 • vijećnici
 • gradonačelnica
 • vijeća nacionalnih manjina
 • vijeća mjesnih odbora
 • Savjet mladih
 • Radio Ilok i mediji
 • Pismohrana
Bookmark the permalink.

Comments are closed.