GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA

GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA

Temeljem Javnog poziva Grad Ilok već tradicionalno sufinancira kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola. Ove godine na javni poziv prijavilo se 14 učenika/ca. Svim prijavljenima biti će sufinancirana kupnja računala u iznosu 318,53 EUR. Vjerujemo da će to doprinijeti njihovom daljnjem obrazovanju, kao i istraživanju novih mogućnosti za vlastiti razvoj kao i upoznavanje svijeta u kojem živimo.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.