ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    O D L U KU o poništenju postupka jednostavne nabave Usluge dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024   Članak 1. Poništava se javni poziv za postupak jednostavne nabave Grada Iloka KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2196-02-03-23-2 iz ožujka… Nastavite čitati…

Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21)  i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje   JAVNI POZIV ZA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA ILOKA   I. PREDMET JAVNOG POZIVA   Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim… Nastavite čitati…

Projekt Zaželi

Naziv projekta: Zaželi Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 Vrijednost projekta: 1.200.000,00  € Sufinanciranje projekta:  Europski socijalni fond plus 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15% Nositelj projekta: Grad Ilok Nadležna tijela:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 Projekt se provodi u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Trajanje projekta je 36 mjeseci, s tim da će se pripadnicima ciljne skupine pomoć… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…