Obavijest o novom radnom vremenu sa strankama

ODLUKA O NOVOM RADNO VREMENU S STRANKAMA GRADA ILOKA    Odlukom gradonačelnice Marine Budimir, dr.med. donosi se novo uredovno radno vrijeme sa strankama Grada Iloka: Od ponedjeljka do petka u vremenu od: 10:30h do 12:00h. Molimo stranke da se pridržavaju radnog vremena za primanje stranka!   gradonačelnica Marina Budimir dr. med.