Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica) – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica), KLASA: 112-01/24-01/3, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen na službenim web stranicama Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/24-01/3, URBROJ: 2196-02-03-24-2, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,

TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica)

 

za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

 

  1. Nataša Čelovski Vranković
  2. Ivana Klepica
  3. Biljana Sarvaš

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u četvrtak, 9. svibnja 2024. godine u 11:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Iloka. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja će nakon testiranja istog dana provesti intervju.

 

Predsjednik/ca povjerenstva

Marija Dobošević

Poziv-na-testiranje asistent Zaželi IV

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.