24. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

24. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

17. svibnja (petak) 2024. god. u 08:00 sati

 

sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Zapisnik 23 sjednica
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

 

DNEVNI RED:

 

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu za 2023. godinu

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2023. godinu

                 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                 Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

                 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

               Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, koncesija i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

                 Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Programa potpora gospodarstvu na području grada Iloka za 2024. godinu

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

                Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 1. Prijedlog Odluke o upravljanju srednjovjekovnim iločkim Zidinama

                Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, pročelnica JUO

               Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med.

 

 

 1. Razno

                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                   Renata Banožić, mag.oec.         

 

                                                                               

Dostaviti:

 • vijećnici
 • gradonačelnica
 • vijeća nacionalnih manjina
 • vijeća mjesnih odbora
 • Savjet mladih
 • Radio Ilok i mediji
 • Pismohrana
Bookmark the permalink.

Comments are closed.