DIMNJAČAR – Tehnostan d.o.o. Vukovar

Dimnjačar - ilustracija

DIMNJAČAR – Tehnostan d.o.o. Vukovar Adresa: Dr. Franje Tuđmana 23, 32000 Vukovar Tel: (032) 450-300 Fax: (032) 441-677 Dimnjačari obilaze teren u tijekom cijele godine između 8.00 h i 14.00 h, te će svaku kuću i zgradu obići onoliko puta koliko to nalaže Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe Grada Iloka. Ukoliko Vam treba dimnjačar a ne želite ga čekati javite se na telefon 032/450-300ili na mail dimnjacari@tehnostan-vukovar.hr te naručite usluge dimnjačara u terminu koji Vama odgovara. U cilju pružanja… Nastavite čitati…

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Grad Ilok - gradska uprava

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina… Nastavite čitati…

Obavijest o novom radnom vremenu sa strankama

ODLUKA O NOVOM RADNO VREMENU S STRANKAMA GRADA ILOKA    Odlukom gradonačelnice Marine Budimir, dr.med. donosi se novo uredovno radno vrijeme sa strankama Grada Iloka: Od ponedjeljka do petka u vremenu od: 10:30h do 12:00h. Molimo stranke da se pridržavaju radnog vremena za primanje stranka!   gradonačelnica Marina Budimir dr. med. 

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja grada Iloka… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“   Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI” Broj traženih radnika: 25 osoba Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 32 mjeseca (za vrijeme provedbe… Nastavite čitati…

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024 Evidencijski broj nabave: 25/2024 Ilok, travanj 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju NARUČITELJ:                                              Grad Ilok SJEDIŠTE NARUČITELJA:                       Trg Nikole… Nastavite čitati…

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    O D L U KU o poništenju postupka jednostavne nabave Usluge dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024   Članak 1. Poništava se javni poziv za postupak jednostavne nabave Grada Iloka KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2196-02-03-23-2 iz ožujka… Nastavite čitati…

Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21)  i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje   JAVNI POZIV ZA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA ILOKA   I. PREDMET JAVNOG POZIVA   Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim… Nastavite čitati…

Projekt Zaželi

Naziv projekta: Zaželi Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 Vrijednost projekta: 1.200.000,00  € Sufinanciranje projekta:  Europski socijalni fond plus 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15% Nositelj projekta: Grad Ilok Nadležna tijela:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 Projekt se provodi u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Trajanje projekta je 36 mjeseci, s tim da će se pripadnicima ciljne skupine pomoć… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Deratizacija 2024. – Odluka o odabiru

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o odabiru  najpovoljnije ponude   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina Budimir.   Predmet nabave: Usluga deratizacije na području Grada… Nastavite čitati…