Odluka o prijedlogu za imenovanje doktora medicine mrtvozornika

Predlaže se Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije imenovanje slijedećih doktora medicine – mrtvozornika za područje Grada Iloka (naselja: Ilok, Bapska, šarengrad, Radoš i Mohovo): 1. Blaženka Rašić Roso, dr. med., specijalist opće (obiteljske) medicine, 2. Vladislav Nadaš, dr. med., spec.kliničke citologije, 3. Gabrijel Shamonky, dr. med., specijalist opće (obiteljske) medicine, 4. mr.sc. Anto Blažanović, spec. patološke anatomije i sudske medicine, 5. Mladen Ugljarević, dr. med., spec. patološke anatomije, 6. Draženka Ezgeta Karačić, dr. med., spec. kliničke… Nastavite čitati…

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ilok

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ilok, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.   Pravne osobe su one koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, u kojima Grad Ilok ima dionice, odnosno udjele, kako slijedi: 1. Komunalije d.o.o. Ilok 2. KOM-ILOK d.o.o. Ilok 3. Stanica za vinogradarstvo i vinarstvo Ilok – nije u funkciji 4. Ilok Ton d.o.o. Ilok 5. Dječji vrtić Crvenkapica Ilok 6. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok… Nastavite čitati…

Odluka o suradnji sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja

Prihvaća se suradnja sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja i Odluka Općine Tovarnik KLASA: 021-05/15-03/20, URBROJ: 2188/12-04-15-1 od 10.03.2015. god. vezana za otvaranje područnog odjela Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok u zgradi vrtića u Tovarniku, Hrvatskih dragovoljaca 5. (29.05.2015.)

Ispravak Odluke o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad

U Odluci o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. šarengrad KLASA: 940-01/11-01/15, URBROJ: 2196/02-02-15-06 od 25. ožujka 2015. godine, potreban je sljedeći ispravak: U članku 2. stavku 1. mijenjaju se riječi: „površine 40 m2“ i glase: „površine 72 m2“. (06.05.2015.)

Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje Program korištenja sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Iloka za 2015.godinu po osnovi naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. U 2015. godini planira se prihod od naknada 100.000,00 kuna.