Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad

Daje se suglasnost Eržebet Kuljanić iz Laslova i Miri Blažević iz Komletinaca, suvlasnicama u ½ idealnog dijela nekretnine, k.č. br. 123 u naravi kuća, dvorište Radićeva ul., površine 355 m², upisane u zk. ul. br. 1838 u k.o. šarengrad, na prijedlog za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Iloka k.č. br. 58 u naravi kuća i dvorište ul. Stjepana Radića, površine 391 m², upisane u zk. ul. br. 1772, k.o. šarengrad. (25.03.2015.)

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi Grada Iloka u 2015. godini

Od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području grada Iloka u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Sredstva ovog Programa koristit će se za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. (05.02.2015.)

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se kao savjetodavno tijelo gradskih tijela koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga. Gradska tijela odluke iz svoje nadležnosti donose nakon pribavljenog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. (05.02.2015.)