Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2015.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2015. godinu, sukladno Rezultatima izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Iloka Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka Klasa: 013-01/13-01/02, Ur.br.: 2196/02-04-13-23 od 20. svibnja 2013. godine. (05.02.2015.)

Odluka o zaključivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Iloka i Grada Pregrade

Grad Ilok i Grad Pregrada sklopit će Sporazum o prijateljstvu i suradnji čiji je cilj uspostaviti prijateljstvo i suradnju dvaju gradova s ciljem poticanja i jačanja razumijevanja i prijateljstva između dvaju gradova, razmjene i jačanja suradnje te tako doprinositi razvoju i zajedničkom napretku. Suradnja će se odvijati na razini udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, gradskog vijeća i gradskih uprava, a na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne samouprave, športa kao i na drugim područjima društvenog života…. Nastavite čitati…