Deratizacija 2024. – Odluka o odabiru

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o odabiru  najpovoljnije ponude   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina Budimir.   Predmet nabave: Usluga deratizacije na području Grada… Nastavite čitati…

PREKID U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PREKID U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM   HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Vinkovci, Služba za vođenje pogona obavještava građane da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže doći do prekida u opskrbi električnom energijom u ulici IVANA GORANA KOVAČIĆA i LJUDEVITA ŠTURA u Iloku u četvrtak, 11.4.2024 u vremenu 12:00 do 13:30.   U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409.

GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA

GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA Temeljem Javnog poziva Grad Ilok već tradicionalno sufinancira kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola. Ove godine na javni poziv prijavilo se 14 učenika/ca. Svim prijavljenima biti će sufinancirana kupnja računala u iznosu 318,53 EUR. Vjerujemo da će to doprinijeti njihovom daljnjem obrazovanju, kao i istraživanju novih mogućnosti za vlastiti razvoj kao i upoznavanje svijeta u kojem živimo.

Poziv na dostavu ponude usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

POZIV NA DOSTAVU PONUDE   PREDMET: Nabava usluge:  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: 23/2024   Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih… Nastavite čitati…

ODLUKA O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA

Prirodna nepogoda

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/23-01/03 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 12.listopada 2023. godine,  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od Ilok, KLASA: 320-01/23-01/3 URBROJ: 2196-02-03-03-24-127 19. siječnja 2024. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br…. Nastavite čitati…

OBAVIJEST VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POLJOPRIVREDNICIMA

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

OBAVIJEST VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POLJOPRIVREDNICIMA Vukovarsko-srijemska županija obavještava poljoprivrednike da je objavljen Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ za 2024. godinu koji je otvoren do 25. travnja 2024. godine. Poziv je dostupan na linku    https://vusz.hr/javni-poziv-unapredenja-poljoprivrede-i-ruralnog-podrucja-vsz-za-2024-godinu/   

I. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA   U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024   Evidencijski broj nabave: 25/2024     Izmjene su označene crvenom bojom Mijenjaju se točke 5.2. i 6.2. i jedna stavka troškovnika                         Ilok, ožujak 2024. godine.   SADRŽAJ   OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024

Grad Ilok - gradska uprava

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024 Evidencijski broj nabave: 2/2024 Ilok, ožujak 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   Poziv za dostavu ponuda dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima: OPĆI PODACI 1.1. Podaci o… Nastavite čitati…