Proračun za građane – 2023

Proračun za građane

  Preuzmite proračun u malom – 2022 PRORAČUN U MALOM 2023,   ŠTO JE PRORAČUN?   Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenu prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju… Nastavite čitati…

Prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – savjetovanje s javnošću

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Proračun za građane

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti i suradnje, pozivam svu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 15. studenog 2022. godine: Putem obrasca… Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2022

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2022 Proračun za građane – 2022 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i… Nastavite čitati…

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Temeljem članka. 12., 108. i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/2018.,1/20), te članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br. 2/21) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Preuzmite dokument: Godišnji… Nastavite čitati…

Izmjene i dopune proračuna

Proračun

2021. GODINA III. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Treće izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu – 16.12.2021. II. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu – 29.3.2021 I. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Prve izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. Godinu 2020. GODINA… Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2021

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2021 Proračun za građane – 2021 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i… Nastavite čitati…

Proračunski korisnici

Financijski izvještaji

  2022. GODINA Javna vatrogasna postrojba Izvještaj proračuna, Javna vatrogasna postrojba 01.01.-31.12.2022. Potvrda FINE Referentna stranica JVP Bilješke uz financijsko izvješće 2021. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2021. Potvrda FINE 31.12.2021. Referentna stranica 31.12.2021. Bilješke uz financijsko izvješće 2020. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2020. Potvrda FINE 31.12.2020. Referentna stranica 31.12.2020. Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica… Nastavite čitati…

Financijski izvještaji Grada Iloka

Financijski izvještaji

2022. GODINA Godišnji financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.  Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj proračuna Grada Iloka od 1.1.-31.12.2022. razina 22 Godišnji financijski izvještaj proračuna Grada Iloka od 1.1.-31.12.2022. razina 22 Potvrda – razina 22 Referentna razina 22 Bilješke Grad Ilok 2022 razina 23 financijski_izvjestaj_36452_GRAD ILOK_2022-Razina 23 Potvrda (12) Referentna stranica 2022_razina23 Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2022-30.09.2022. Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2022. – 30.09.2022.  Referentna stranica Grad Ilok … Nastavite čitati…

Proračun Grada Iloka

Proračun

2023 GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2023. i projekcije za 2024.,2025. godinu 14.-GV-Odluka-o-izvrsavanju-Proracuna-Grada-Iloka-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-javnoj-upravi-i-administraciji-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-kulturi-i-religiji-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-i-zdravstvu-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2023.-godinu 14.GV-Program-javnih-potreba-za-odgoj-i-obrazovanje-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-za-razvoj-gospodarstva-za-2023.-godinu Programa-utroska-sredstava-naknade-za-zadrzavanje-nezakonito-izgradenih-zgrada-u-prostoru-za-2023 Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2023.-godinu-3 program-odrzavanja-2023 Program-utroska-sredstava-ostvarenih-od-zakupa-prodaje-POLJOP.-ZEMLJISTA-1 Program-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-u-2023.-godini-1 1.Sažetak 2.Opći dio prihodi poslovanja 3.Opći dio rashodi poslovanja 4.Opći dio prema funkcijskoj klasfikaciji 5.Opći dio račun financiranja 6.Posebni dio 7.Prihodi i primici po pozicijma 2022 GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2022. i projekcije za 2023.,2024. godinu Odluka o izvršavanju proračuna 2022 1. II opći dio 2. posebni dio… Nastavite čitati…