Izmjene i dopune proračuna

Proračun

2021. GODINA II. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu – 29.3.2021 I. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Prve izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023…. Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2021

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2021 Proračun za građane – 2021 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne… Nastavite čitati…

Proračunski korisnici

Financijski izvještaji

2020. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2020. Potvrda FINE 31.12.2020. Referentna stranica 31.12.2020. Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Muzej Grada Iloka Izvještaj proračuna, Muzej Grada Iloka 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE… Nastavite čitati…

Financijski izvještaji Grada Iloka

Financijski izvještaji

2020. GODINA Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. razine 23 za Grad Ilok Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. razine 23 Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. Financijski izvještaj Grada Iloka 31.12.2020. godine Izvještaj proračuna grada Iloka 31.12.2020 godine – razina… Nastavite čitati…

Proračun Grada Iloka

Proračun

2021. GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu Opći dio proračuna Posebni dio proračuna Plan razvojnih programa Proračun za 2021. Članak 5. s potpisom i klasom Grad Ilok Upute za izradu Proračuna 2021-2023 2020…. Nastavite čitati…

Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Financije, izvještaji, podatci

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina… Nastavite čitati…

Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Grad Ilok izradio je prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Dostavljamo prijedlog proračuna i projekcije građanima na uvid i izjašnjavanje. Dokumente proračuna možete preuzeti na poveznicama niže. Vaše prijedloge i komentare možete slati na grad.ilok@ilok.hr Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022…. Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2020

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom 2020. Proračun za građane – 2020 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i… Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2019

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2019 Proračun za građane – 2019. Proračun je temeljni financijski dokument koji predlaže gradonačelnica, a usvaja ga Gradsko vijeće. U proračunu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Grada . Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Iloka za… Nastavite čitati…