Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Temeljem članka. 12., 108. i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/2018.,1/20), te članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br. 2/21) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Preuzmite dokument: Godišnji… Nastavite čitati…

Izmjene i dopune proračuna

Proračun

2021. GODINA III. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Treće izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu – 16.12.2021. II. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu – 29.3.2021 I. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Prve izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. Godinu 2020. GODINA… Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2021

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2021 Proračun za građane – 2021 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i… Nastavite čitati…

Proračunski korisnici

Financijski izvještaji

2020. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2020. Potvrda FINE 31.12.2020. Referentna stranica 31.12.2020. Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Muzej Grada Iloka Izvještaj proračuna, Muzej Grada Iloka 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE 2019. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2019. Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 01.01.-31.12.2019. 2018. GODINA… Nastavite čitati…

Financijski izvještaji Grada Iloka

Financijski izvještaji

2021. GODINA Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021-30.09.2021 Izvještaj proračuna Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021.-30.09.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021-30.06.2021 Izvještaj proračuna Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću Financijski izvještaj Grada Iloka konsolidirani 30.06.2021. godine Financijski izvještaj Grada Iloka konsolidirani 30.06.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću 2020. GODINA Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. razine 23 za Grad Ilok Godišnji… Nastavite čitati…

Proračun Grada Iloka

Proračun

2022 GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2022. i projekcije za 2023.,2024. godinu Odluka o izvršavanju proračuna 2022 1. II opći dio 2. posebni dio I 3. posebni dio Plan proračuna Grada Iloka za 2021 i projekcije za 2023 i 2024 Program građenja komunalne infrastrukture za 2022 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022 Program utroška sredstava šumskog doprinosa Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa 2021. GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za… Nastavite čitati…

Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Financije, izvještaji, podatci

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja… Nastavite čitati…

Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Grad Ilok izradio je prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Dostavljamo prijedlog proračuna i projekcije građanima na uvid i izjašnjavanje. Dokumente proračuna možete preuzeti na poveznicama niže. Vaše prijedloge i komentare možete slati na grad.ilok@ilok.hr Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Projekcije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu bez realizacije

Proračun za građane – 2020

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom 2020. Proračun za građane – 2020 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi…. Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2019

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2019 Proračun za građane – 2019. Proračun je temeljni financijski dokument koji predlaže gradonačelnica, a usvaja ga Gradsko vijeće. U proračunu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Grada . Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu. On u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi korištenja gradskog novca u tekućoj proračunskoj godini. Što sve možete saznati iz… Nastavite čitati…