Prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu – savjetovanje s javnošću

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Proračun za građane

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti i suradnje, pozivam svu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 15. studenog 2022. godine: Putem obrasca… Nastavite čitati…

Izmjene i dopune proračuna

Proračun

2021. GODINA III. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Treće izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu – 16.12.2021. II. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu – 29.3.2021 I. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2021. godinu Prve izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. Godinu 2020. GODINA… Nastavite čitati…

Proračunski korisnici

Financijski izvještaji

  2022. GODINA Javna vatrogasna postrojba Izvještaj proračuna, Javna vatrogasna postrojba 01.01.-31.12.2022. Potvrda FINE Referentna stranica JVP Bilješke uz financijsko izvješće 2021. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2021. Potvrda FINE 31.12.2021. Referentna stranica 31.12.2021. Bilješke uz financijsko izvješće 2020. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2020. Potvrda FINE 31.12.2020. Referentna stranica 31.12.2020. Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica… Nastavite čitati…

Proračun Grada Iloka

Proračun

2023 GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2023. i projekcije za 2024.,2025. godinu 14.-GV-Odluka-o-izvrsavanju-Proracuna-Grada-Iloka-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-javnoj-upravi-i-administraciji-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-kulturi-i-religiji-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-i-zdravstvu-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2023.-godinu 14.GV-Program-javnih-potreba-za-odgoj-i-obrazovanje-za-2023.-godinu 14.-GV-Program-javnih-potreba-za-razvoj-gospodarstva-za-2023.-godinu Programa-utroska-sredstava-naknade-za-zadrzavanje-nezakonito-izgradenih-zgrada-u-prostoru-za-2023 Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2023.-godinu-3 program-odrzavanja-2023 Program-utroska-sredstava-ostvarenih-od-zakupa-prodaje-POLJOP.-ZEMLJISTA-1 Program-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-u-2023.-godini-1 1.Sažetak 2.Opći dio prihodi poslovanja 3.Opći dio rashodi poslovanja 4.Opći dio prema funkcijskoj klasfikaciji 5.Opći dio račun financiranja 6.Posebni dio 7.Prihodi i primici po pozicijma 2022 GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2022. i projekcije za 2023.,2024. godinu Odluka o izvršavanju proračuna 2022 1. II opći dio 2. posebni dio… Nastavite čitati…