Odluka o komunalnom redu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 4. sjednici održanoj 01. kolovoza 2019. god. donosi Odluku o komunalnom redu. Preuzmite dokumente: Odluka o komunalnom redu 2019 PRVA IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU – Službeni glasnik Grada Iloka broj 2 20

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:351-01/11-01/03 URBROJ:2196/02-05-1 6-18 U Iloku: 04.veljače 2016.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu   UVOD   Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010. godine, od strane… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13  tel./fax: (032) 592-950; 592-966   KLASA: 351-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17- 01 U Iloku, 10. veljače 2017.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu   UVOD Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010…. Nastavite čitati…