Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 68/18, 110/18, 32/20), članak 33. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/13, 4/18 , 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, donosi: Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.KLASA: 351-01/17-01/01URBROJ: 2196/02-02-17-02 Ilok, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi   ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu… Nastavite čitati…