Poslovnik Gradskog vijeća i izmjene/dopune Poslovnika.

Na poveznicama niže možete preuzeti Poslovnik Gradskog vijeća i izmjene/dopune Poslovnika. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka od 18. rujna 2021. godine Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka od 23. veljače 2021. Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka od 03.08.2020. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka – 2018 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog… Nastavite čitati…