Natječaj za izbor ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju čl. 26. st. 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 36/24), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), te članka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka od 14. siječnja 2021., ur.br. 32-21 te Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje od 3. svibnja 2024., Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje ponovljeni            … Nastavite čitati…

Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica) – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica), KLASA: 112-01/24-01/3, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen na službenim web stranicama Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica), KLASA: 112-01/24-01/2, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen na službenim web stranicama Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči… Nastavite čitati…

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Grad Ilok - gradska uprava

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina… Nastavite čitati…

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja grada Iloka… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“   Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI” Broj traženih radnika: 25 osoba Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 32 mjeseca (za vrijeme provedbe… Nastavite čitati…

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024 Evidencijski broj nabave: 25/2024 Ilok, travanj 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju NARUČITELJ:                                              Grad Ilok SJEDIŠTE NARUČITELJA:                       Trg Nikole… Nastavite čitati…

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    O D L U KU o poništenju postupka jednostavne nabave Usluge dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024   Članak 1. Poništava se javni poziv za postupak jednostavne nabave Grada Iloka KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2196-02-03-23-2 iz ožujka… Nastavite čitati…