JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

Grad Ilok objavljuje: JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024. PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok po ovom javnom pozivu poziva organizatore sajmova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko–baranjske županije koji mogu biti zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva i udruge registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i organizaciju sajmova te koji participiraju na sajmovima i manifestacijama regionalnog i inozemnog karaktera… Nastavite čitati…

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZAŽELI 4

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                         ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.  Predmet nabave: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 Evidencijski broj nabave:  JN 26/2024   Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave… Nastavite čitati…

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo sportske udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, 11.6. i srijedu 12.6. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-sportske-udruge-2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE   Predmet nabave: Nabava usluge – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije Evidencijski broj nabave: JN 26/2024   SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog 2.  –  Troškovnik Prilog 3.  –  Ponudbeni list Prilog 4.  – Izjava o… Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima… Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2024. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidata – ZAŽELI prevencija institucionalizacije

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01., kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0114., te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ br: 2/21,… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju čl. 26. st. 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 36/24), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), te članka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka od 14. siječnja 2021., ur.br. 32-21 te Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje od 3. svibnja 2024., Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje ponovljeni            … Nastavite čitati…